Softwarestudio

In de Softwarestudio worden ideeën uitgewerkt tot werkende systemen. De ontwikkeling van de ideeën, de IT-architectuur en een werkend systeem gaan hand in hand met de ontwikkeling van de betrokken mensen. Een goede interactie van mensen rondom een thema, een verhaal of een probleem stimuleert de creativiteit. De één weet alles van een probleem, de ander weet alles van techniek. Samen creëren zij een efficiënte oplossing voor complexe vraagstukken. Deze dynamische interactie is kenmerkend voor de softwarestudio.

Ketenaanpak


Onze software legt de verbinding tussen data en gebruikers. Het faciliteert zowel vindbaarheid als het gebruik van de data. Voor nuttig gebruik moet de betekenis van de data voor een specifieke gebruiker helder zijn. Daarom kijken we over de muren van techniek en organisaties naar de gehele keten. Van databron tot beoogd gebruiker. Een goede informatie-architectuur en een goede technische architectuur zijn hierbij essentieel. Die ontstaan niet op papier maar vanuit een visie die in de praktijk wordt ontwikkeld.

Open Source

Vrijwel alles wat we maken is gebaseerd op open source componenten. Het resultaat is bijna altijd beschikbaar als open source. Hiermee faciliteert Seecr de uitwisseling van gemeenschappelijke componenten tussen onze opdrachtgevers. Al onze opdrachtgevers profiteren hiervan, zonder dat zij hier iets aan doen. Actief deelnemen is ook mogelijk op sources.seecr.nl.

Meresco

De door Seecr ontwikkelde componenten die voor meerdere opdrachtgevers van belang zijn krijgen van ons het stempeltje Meresco. Deze componenten krijgen extra aandacht. Seecr werkt actief aan het refactoren en publiceren van deze gemeenschappelijke componenten zodat ze makkelijk hergebruikt kunnen worden.

Op sources.seecr.nl ziet u de dagelijks ontwikkeling van deze open source componenten.
Op repository.seecr.nl ziet u de dagelijks bijgewerkte installaties binairies.

Ontstaan
Het idee en de naam Meresco zijn ontstaan in 2007. Een consortium van Kennisnet, Surf, SurfNet en Seecr is er mee gestart. Sindsdien hebben vele partijen er aan bijgedragen. Soms actief, soms impliciet door het gemaakte in open source licentie te geven. Hieronder zijn diverse universiteiten, en grote (semi-)overheidsorganisaties als de Koninklijke Bibliotheek, Stichting Beeld en Geluid, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Contact

Tijd voor een persoonlijke
ontmoeting met Seecr?

Neem contact op

Volg ons