Agenda van het afgelopen jaar

Dutch Clojure Days

6 april 2019

TQ, Singel 542, 1017 AZ Amsterdam, Nederland

This day the Clojure community will be celebrating the 4th edition of the free, non-profit (and sold-oud) Clojure conference organised by the community, for the community with a full day of amazing talks in a friendly welcoming atmosphere. For more information: https://clojuredays.org.

HOlink conferentie

13 juni - 15 juni 2019

Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout, Nederland

De HOlink is een tweedaagse conferentie, georganiseerd door DUO en Stichting Studielink. De HOlink is dé plaats waar de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen rondom onderwijsondersteuning en informatievoorziening voor studenten in de keten aan bod komen.
Instellingen, onderwijskoepels, studentenorganisaties, OCW en Nuffic zijn nauw betrokken bij het programma.

Meer info: holink.nl/

Agile Open Holland

13 september 2019

De Lunterse Boer, Boslaan 87, 6741 KD Lunteren, Nederland

Agile Open Holland is a recurrent Open Space event which means that you are a participant and you are also a speaker, and once you’ve bought the tickets (here) you can’t avoid your serving of creative ideas, hands-on workshops, fruitful discussions and amazing new people.

On Friday 13th of September we start at 09:00 and continue till 17:00, followed by drinks for everybody till 18:00. When you choose to include a fine diner, we keep you busy till 20:30.

On the night of Thursday 12th of September we start with diner at 18:00 en start gaming as soon as everybody is ready. The night lasts till late, especially for those who stay.

Thijs Janssen and Erik Groeneveld from Seecr will attend this long running conference, that they kicked of 14 years ago. Feel free to attend and enjoy a live meet up.

Registration through: https://agileopenholland.com/

Connecting the Dots

13 september 2019

Kloveniersburgwal 39, 1011 JW Amsterdam, Nederland

Bij het KNAW vindt een congres plaats over de geschiedenis en wetenschappelijke waarde van het CABR en de mogelijkheden van een digitaal doorzoekbaar archief.

Wat betekent het als we grote archieven of historische tekstcollecties integraal digitaal doorzoekbaar kunnen maken? Dan kun je door de diepste informatielagen, dwars door alle individuele dossiers en inventarisnummers heen zoeken.
Binnen het project Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit (TRIADO) is de afgelopen 2,5 jaar onderzocht met welke methoden en technieken het meest geraadpleegde WO2-archief van ons land, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), full text doorzoekbaar kan worden gemaakt en welke mogelijkheden dit biedt voor onderzoek. Welke resultaten heeft dit opgeleverd en wat betekent dit voor de toekomst van het CABR?

Seecr zal hierbij aanwezig zijn. Wilt u gericht van deze gelegenheid gebruik maken om met ons van gedachten te wisselen over de digitalisering van, en/of het doorzoekbaar maken van uw archieven, neem dan gerust contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

Meer info over het programma: www.oorlogsbronnen.nl/connectingthedots

Aanmelden: www.oorlogsbronnen.nl/aanmeldenconnectingthedots" target="_blank">http://www.oorlogsbronnen.nl/aanmeldenconnectingthedots">www.oorlogsbronnen.nl/aanmeldenconnectingthedots

Open Acces Week

21 oktober - 28 oktober 2019

Nederland

De Internationale Open Access Week 2019 wordt dit jaar gehouden van 21-27 oktober met als thema "Open for Whom. Equity in Open Knowledge". Ook dit jaar wordt in Nederland een aantal open science activiteiten georganiseerd in of rondom deze week. U kunt ze vinden op https://www.openaccess.nl/nl/actueel/internationale-open-access-week-2019-activiteiten-in-nederland.

Van harte aanbevolen!

Design Research & Innovation Festival, DRIVE!

24 oktober 2019

Eindhoven, Nederland

Op het Design Research & Innovation Festival, kortweg DRIVE, delen creatieve professionals, innovatiemanagers en onderzoekers hun nieuwste R&D-inzichten. Door middel van presentaties, workshops en discussies krijgt het publiek inzicht in de groeiende kennisbasis van de creatieve industrie: van ontwerpmethoden om transities te faciliteren tot mogelijkheden van personalisering, en van digitale media tot architectuur en mode.

Urgente thema's als klimaatadaptatie, voedselvoorziening en het ondersteunen van gedragsverandering door gebruikmaking van data en digitale middelen, staan dit keer in de schijnwerpers.

Format
De programmering van DRIVE 2019 geeft festivalgangers de mogelijkheid een eigen programma samen te stellen. Binnen elk blok streven we naar een mix van meerdere presentaties over onderzoek en innovatie. We zoeken sprekers met een verschillende achtergrond: bedrijven, designprofessionals en onderzoekers van zowel universiteiten als hogescholen. Het creatieve en kritische DRIVE-publiek wil graag betrokken worden bij interactieve, korte, presentaties. De voertaal is Engels.

Voor de agenda, zie: www.clicknl.nl/en/drive/

Surf Onderwijsdagen

5 november - 7 november 2019

1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch, Oude Engelenseweg 1, 5222 AA 's-Hertogenbosch, Nederland

De SURF Onderwijsdagen vinden dit jaar plaats op 5 en 6 november in congrescentrum 1931 in Den Bosch.

Op 5 november (van 14:50 - 15:50 uur) presenteren Kirsten Veelo, Martine Teirlinck, Lieke Rensink & Jenny de Werk (SURF) de workshop 'Een schatkist aan open leermateriaal via het SURF zoekportaal'. Lokatie: Rode Geus.

Seecr bouwde voor SURF de leermaterialenbank SURFsharekit. In de workshop zullen de spreeksters ingaan hoe met open leermateriaal een vak vorm kan worden gegeven, en hoe die constellatie vervolgens weer te delen met docenten en studenten. SURFsharekit is een schatkist van kwalitatief hoogstaande leermaterialen waaruit volop gedeeld mag worden. Bezoekers wordt uit de doeken gedaan hoe SURF zoeken en vinden van leermaterialen faciliteert via het zoekportaal voor open leermaterialen. Denk aan kennisclips, e-modules en oefentoetsen. In deze workshop komen de belangrijkste aandachtspunten in dit proces aan bod: zoekfuncties, kwaliteit van je eigen en andermans werk beoordelen en open licenties gebruiken. De projecten uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs dienen hiervoor als casus.

Voor meer informatie, surf naar surfonderwijsdagen.nl.

Week van het Digitaal Erfgoed

25 november - 1 december 2019

Op maandag 25 november start de Week van het Digitaal Erfgoed met een groot startevenement in 'Het Koelhuis' in Zutphen. Van 26 tot en met 30 november zijn er allerlei themabijeenkomsten door het hele land, georganiseerd door partners in het netwerk. Dit is dé gelegenheid om je te verdiepen in de nieuwste ontwikkelingen, te praten over de praktijk in jouw organisatie en om zelf discussies en uitwisseling van kennis te organiseren. Zo wordt het een week voor en door het netwerk.

In de Week staat de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed centraal: de erfgoedsector wil de maatschappelijke impact van digitaal erfgoed vergroten door het optimaal zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken. Daartoe ontwikkelen we voorzieningen en delen we kennis. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is de plek waar dat gebeurt: de ontmoetingsplaats, het “gezamenlijke lab”. Het programma faciliteert verrassende ontmoetingen, zinvolle interacties en kennisuitwisseling tussen de deelnemers.

'Wat is jouw conditie wat betreft het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van jouw digitaal erfgoed?' Er worden praktische sessies aangeboden. Zo kun je daten met digitaal erfgoed coaches, leren werken met de Gereedschapskist Digitaal Erfgoed, een beroep doen op de erfgoed-EHBO en ‘workouts’ volgen om vaardigheden te trainen.Ook komt Martijn Duineveld, universitair hoofddocent bij de Universiteit Wageningen, de aanwezigen inspireren met zijn visie op erfgoed, netwerkvorming en ‘nubbles’.

Nieuwjaarsreceptie AG Connect & KNVI

21 januari 2020

Op dinsdagmiddag 21 januari 2020 organiseert de KNVI s​​​​amen met AG Connect haar traditionele nieuwjaarsreceptie voor haar leden.

Thijs en Erik zijn van de partij.


https://www.knvi.nl/agenda/5da983bb10eaf2010e8f2bc4/Nieuwjaarsreceptie-AG-Connect-KNVI

Congres Collectietoegankelijkheid

10 februari 2020

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort, Nederland

Hoe creëer je een groter publiek voor je collectie? Wat behelst de Code Bruikleenverkeer 2017 en hoe kunt u deze praktisch invullen? Welke clichés bestaan er in ons vakgebied en zijn deze te weerleggen? Wat kan aansluiting bij CollectieNederland u brengen? Zomaar wat onderwerpen die aan bod komen op deze middag.

Actuele agenda

Contact

Tijd voor een persoonlijke
ontmoeting met Seecr?

Bel ons

Volg ons