Agenda

Smart Humanity 2018 / KIVI

13 december 2018

EYE Filmmuseum, IJpromenade 1, 1031 KT Amsterdam, Nederland


Het KIVI organiseert al jaren goed verzorgde congressen met boeiende sprekers. Wij bevelen u dit congres van harte aan.

De samenleving transformeert door digitale technologie en daarmee verandert de rol en de plaats van de mensheid. Maar de visies verschillen. De een verwacht dat robots en algoritmes de wereld overnemen, de ander ziet een prachtige samensmelting van mens en cybernetica, terwijl weer anderen de mensheid via ICT de vervuilde aarde zien terugbrengen naar een biologisch juiste balans. Hoe het ook zij, de mens staat centraal in onze informatiemaatschappij en behoort centraal te blijven staan; ook bij alle huidige en toekomstige veranderingen. De KNVI heeft het begrip ‘Informatieprofessional 3.0’ en de ‘Digitale transformatie’ neergezet en uitgewerkt in diverse beleidsplannen en publicaties.
Meer info: https://www.smarthumanity2018.knvi.nl/

Agenda van het afgelopen jaar

Contact

Tijd voor een persoonlijke
ontmoeting met Seecr?

Neem contact op

Volg ons