Agenda

HOlink conferentie

13 juni - 15 juni 2019

Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout, Nederland

De HOlink is een tweedaagse conferentie, georganiseerd door DUO en Stichting Studielink. De HOlink is dé plaats waar de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen rondom onderwijsondersteuning en informatievoorziening voor studenten in de keten aan bod komen.
Instellingen, onderwijskoepels, studentenorganisaties, OCW en Nuffic zijn nauw betrokken bij het programma.

Meer info: holink.nl/

Design Research & Innovation Festival, DRIVE!

24 oktober 2019

Eindhoven, Nederland

Op het Design Research & Innovation Festival, kortweg DRIVE, delen creatieve professionals, innovatiemanagers en onderzoekers hun nieuwste R&D-inzichten. Door middel van presentaties, workshops en discussies krijgt het publiek inzicht in de groeiende kennisbasis van de creatieve industrie: van ontwerpmethoden om transities te faciliteren tot mogelijkheden van personalisering, en van digitale media tot architectuur en mode.

Format
De programmering van DRIVE 2019 geeft festivalgangers de mogelijkheid een eigen programma samen te stellen. Binnen elk blok streven we naar een mix van meerdere presentaties over onderzoek en innovatie. We zoeken sprekers met een verschillende achtergrond: bedrijven, designprofessionals en onderzoekers van zowel universiteiten als hogescholen. Het creatieve en kritische DRIVE-publiek wil graag betrokken worden bij interactieve, korte, presentaties. De voertaal is Engels.

Voorstellen indienen
Tot 15 mei kunnen voorstellen worden ingediend. Op basis van de input heeft het DRIVE-team op 15 juni de voorlopige programmering rond. Vragen? Neem dan contact op met Marijke Idema via drive@clicknl.nl.

Surf Onderwijsdagen

5 november 2019

1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch, Oude Engelenseweg 1, 5222 AA 's-Hertogenbosch, Nederland

De SURF Onderwijsdagen vinden dit jaar plaats op 5 en 6 november in congrescentrum 1931 in Den Bosch. Voor meer informatie: https://www.surfonderwijsdagen.nl.

Agenda van het afgelopen jaar

Contact

Tijd voor een persoonlijke
ontmoeting met Seecr?

Neem contact op

Volg ons