Voortgang project NBC+

Momenteel wordt er volop gewerkt aan de ontwikkeling van het zoekplatform van NBC+. Meer over de stand van zaken van het totaalproject kunt u lezen in de nieuwsbrief van Bibliotheekblad.nl

Vernieuwde virtualisatie

Om de hosting van onze klanten goed te beheren wordt er bij Seecr al lange tijd gebruik gemaakt van virtualisatie.  We zijn continue bezig om nieuwere virtualisatiemanieren te proberen om …